• Events

  All Events   

  Jan
  14
  2023

  सूर्यनमस्कार उपक्रम 2022-23

  07:00 AM

  viva college

  Jan
  06
  2023

  शालेय क्रीडा महोत्सव २०२२-२०२३

  07:00 AM

  Utkarsha Madhymik Vidyalaya

  Jun
  15
  2022

  माध्यमिक विभाग (मराठी माध्यम ) प्रवेशस्तोसव २०२२-२३

  AM

  उत्कर्ष माध्यमिक विद्यालय


  Notices